PAK inschrijfvoorwaarden

 

Inschrijvingsvoorwaarden Provinciaal Africhting kampioenschap afdeling Zuid-Holland.

 1. Deelname staat uitsluitend open voor V.D.H. leden met een raszuivere Duitse Herdershond .
 2. Deelnemen aan het Prov. Africhtings Kampioenschap kan alleen als de inschrijver(ster) in het bezit is van VZH en/of b.v. IGP I, IGP II of IGP III diploma.
 3. Men mag met dezelfde hond maar 1 maal inschrijven in de IGP I, IGP II klasse, in de IGP III klasse mag men naar believen inschrijven.
 4. Men is minimaal verplicht uit te komen in de klasse waarvan de hond het hoogste certificaat heeft behaald.
 5. Men dient eigenaar te zijn van de hond. Brengt een geleider de hond voor, dan dient deze schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar.
 6. Men dient woonachtig te zijn in de provincie Zuid-Holland, of men moet dispensatie hebben van het hoofdbestuur.
 7. Op de zaterdag zal in de regel de afdeling A voor zowel de IGP I, IGP II en IGP III honden plaats vinden. De afdeling B en C zullen op zondag zijn. Echter wanneer het aantal van zesendertig eenheden overschreden wordt zal er ook op zaterdag een gedeelte in de afdeling B en C worden afgewerkt.
 8. De sluiting van de inschrijving is 5 voorafgaande aan de datum waarop het P.A.K. plaats vindt.
 9. Loting geschiedt minimaal 5 dagen voorafgaande aan de datum waarop het P.A.K. plaats vindt, door tenminste twee (2) leden van het Prov. bestuur samen met de Kringgroep.
  Bij de IGP III klasse zullen eerst de reuen geloot worden daarna de teven.
  Loopse teven van IGP I, IGP II en IGP III zullen als laatste draaien.
 10. Een kringgroep-team bestaat uit minimaal 2 deelnemers, waarvan minimaal een combinatie in het bezit moet zijn van IGP III. De twee hoogst geplaatste deelnemers, waaronder minimaal een IGP III combinatie, tellen mee voor het kringgroep kampioenschap. Dit geldt alleen voor deelnemers die lid zijn van een kringgroep uit de afdeling Zuid-Holland.
 11. Bij het uitvallen van een deelnemer zal er niet met een dummy worden gewerkt. Er wordt dan in een groep van drie gewerkt in de volgende volgorde: Laagste nummer: lopen, af, weg. Middelste nummer : af, weg, lopen. Hoogste nummer : weg, lopen, af.
 12. In bijzondere gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het provinciaal bestuur.