Nieuw bestuurslid

Gepubliceerd op 11 mei 2023 om 15:32

Op 10 mei is bij de vergadering een verandering in het bestuur besproken. Freek Muhlenbruch, die al 9 jaar in het bestuur zit heeft ervoor gekozen om niet herkiesbaar te zijn. 

Maar er is ook goed nieuws, Annette Kuijpers komt ons team versterken als penningmeester. Welkom in het bestuur Annette!

Ons huidig bestuur:

voorzitter Ronald Boom
secretaris Desiree Mostert
penningmeester Annette Kuijpers